doubletwist1

یکی از ابزار های محصورسازی و ایجاد مانع امنیتی و حفاظتی است که از دیر باز مورد توجه و استقبال عموم قرار داشته است . این محصول بسیار پر طرفدار با نام های دیگری اعم از سیم خار دو نخ ، سیم خار دار 2 لا ، سیم خاردار ریزر و … نیز در بازار متداول است .

سیم خاردار خطی از دو قسمت اصلی تشکیل شده است : 1) رشته مرکزی  2 ) خارها

  • رشته مرکزی در واقع دو رشته مفتول پوشیده شده از روی است که در مراحل گالوانیزاسیون به حالت گالوانیزه درآمده و به دور هم تابانده شده است . قطر مفتول های رشته مرکزی عموماً 2 میلمتر است ، البته قطر 2.5 میلیمتری آن نیز موجود است که دارای خواهان کمتری است .
  • خارهای موجود در این محصول به وسیله 2 رشته سیم و توسط دستگاه های مدرن و به روز مربوطه به صورت 4 تایی ( چهر پر ) به دور رشته مرکزی تابانده می شود .

کاربرد این محصول دارای دامنه وسیعی است ، درواقع هر جایی که نیز به ایجاد یک دیوار مانع با هزینه پایین باشد می توان از آن بهره جست . نظیر باغات ، زمین های کشاورزی و …

در ادامه از نظر اقتصادی و امنیتی باید گفت که از محصولات مشابه خود نظیر سیم خادار حلقوی عرض 60 ، سیم خادار حلقوی عرض 90 و سیم خار تبری دارای قیمت و امنیت پایین تری است . خود این ارزانی و صرفه اقتصادی یکی از دلایل استقبال ویژه از این محصول است