فنس ایران

صنایع مفتول فنس ایران

پرسش های متداول

متداول ترین سایز چشمه های توری حصاری عبارتند از :

4cm , 5cm , 5.5cm , 6cm , 6.5cm , 7cm , 7.5cm , 8cm , 9cm

متداول ترین سایز برای مفتول های توری حصاری ( فنس ) عبارتند از :

2mm , 2.2mm , 2.3mm , 2.5mm , 2.8mm , 3mm , 3.5mm , 4mm

انواع مدل های توری مرغی موجود در بازار عبارتند از :

  • توری مرغی چینی

چینی گالوانیزه سرد ( سبک ، سنگین )

چینی گالوانیزه گرم ( سبک ، سنگین )

  • توری مرغی ایرانی

ایرانی گالوانیزه گرم ( سبک ، سنگین )

ایرانی گالوانیزه سرد ( سبک ، سنگین )

 

معمول ترین نوع پایه های حصار کشی لوله گالوانیزه گرم و یا لوله سیاه داربستی و یا قوطی پروفیل می باشد .

انواع توری باغی عبارتند از :

  1. گابیون ( توری شش ضلعی )
  2. گابیون روکشدار ( توری شش ضلعی )
  3. توری مرغی
  4. توری حصاری زنجیره ای (فنس)
  5. توری حصاری زنجیره ای روکشدار ( فنس روکشدار )
  6. توری کلاسیک
  7. توری جوشی

جنس مفتول سیم خاردار به طور استاندارد گالوانیزه گرم استفاده میشود.

سایز مفتول سیم خاردار خطی به طور استاندارد 2.5 میلیمتر و سایز خار آن 2 میلیمتر می باشد .

انواع سیم خاردار حلقوی در دو مدل حلقوی تبری و حلقوی معمولی می باشد ؟