متداول ترین سایز برای مفتول های توری حصاری ( فنس ) عبارتند از :

2mm , 2.2mm , 2.3mm , 2.5mm , 2.8mm , 3mm , 3.5mm , 4mm