متداول ترین سایز چشمه های توری حصاری عبارتند از :

4cm , 5cm , 5.5cm , 6cm , 6.5cm , 7cm , 7.5cm , 8cm , 9cm