هر رول سیم خاردار حلقوی قطر 60 سانتیمتر به طور استاندارد 10 متر باز میشود.