فنس ایران

صنایع مفتول فنس ایران

doubletwist1

سیم خاردار خطی

سیم خاردار خطی از دو قسمت اصلی تشکیل شده است : ۱) رشته مرکزی ۲ ) خارها

رشته مرکزی در واقع دو رشته مفتول پوشیده شده از روی است که در مراحل گالوانیزاسیون به حالت گالوانیزه درآمده و به دور هم تابانده شده است . قطر مفتول های رشته مرکزی عموماً ۲ میلمتر است ، البته قطر ۲٫۵ میلیمتری آن نیز موجود است که دارای خواهان کمتری است .
خارهای موجود در این محصول به وسیله ۲ رشته سیم و توسط دستگاه های مدرن و به روز مربوطه به صورت ۴ تایی ( چهر پر ) به دور رشته مرکزی تابانده می شود .

سیم خاردار

سیم خاردار

یکی از ارکان های مهم حصاری کشی های امنیتی استفاده از سیم خاردار (Barbed wire) در قسمت فوقانی و مرکزی فنس یا توری حصاری اجرا شده می باشد.
استفاده از سیم خاردار (Barbed wire) علاوه بر افزایش امنیت به زیبایی کار می افزاید. برای اجرای سیم خاردار (Barbed wire) بر روی حصار ابتدا نوع سیم خاردار (Barbed wire) مشخص می شود و سپس عملیات اجرا صورت می پذیرد.